Undersøkelse og diagnostikk

Erektil dysfunksjon (ED) – er blitt definiert som en manglende evne til å oppnå, eller vedlikeholde, tilstrekkelig reisning av penis til å kunne gjennomføre samleie med sædutløsning i skjeden. ED kan ramme menn i alle stadier av livet men problemet øker med stigende alder. Tilstanden fører hos mange til betydelige negative effekter på selvtillitt og forhold til partneren.Det finnes bra hjelp å få, både i form av farmakologisk behandling og/eller livsstilsforandring og terapi. Men det er også viktig å identifisere eventuelle risikofaktorer og/eller underliggende sykdommer.

Anamnesen, og pasientens egen beskrivelse av de sine problemer, er centralt i undersøkelsen av ED. Spørsmål bør stilles om andre legemiddel som pasienten bruker, alkohol, røyking og misbruk av andre substanser som f.eks. opioider og/eller anabole steroider. Kartlegging av forekomst av nattlige ereksjoner, morgenereksjon og relasjon til parternen er viktig. Stress og andre psykogene faktorer skal også tas med, samt eventuelle problemer med blæretømming.

Underliggende sykdommer og tidligere operasjoner er viktig. Hjertekarsykdom, diabetes, høyt blodtrykk og overvekt er risikofaktorer for å bli rammet av ED. Status på ytre genitalia og per rectumundersøkelse bør også inngå i en basal undesøkelse. Måleskalaer eller spørreskjema for ED er også til god hjelp i diagnostikken, f.eks.IIEF-5 her nedenfor.

Når det gjelder lab-prøver er det fremst B-glukos (ettersom ED kan være et første tegn på vaskulær patologi og en latent diabetes mellitus) som anbefales. Blodtrykk bør også måles. Til utvalgte pasienter kan f.eks.  S-testosteron, TSH, prolaktin og lipidstatus være verdifullt å måle..

Les mere om undersøkelse og diagnostikk på: www.nhi.no


 

Spørreskjema: Internasjonal indeks over erektil dysfunksjon kortversjon (IIEF-5)

Huk av det alternativ som passer best med hvordan du opplever din situasjon.

Her kan du skrive ut skjemaet IIEF-5.

Tolkning av IIEF-5

Oversettelse til norsk av Sexolog Haakon Aars etter R.Rosen et al. The International Index of Erectile Function (IIEF): A Multidimensional Scale for assessment of Erectile Dysfunktion. Urology 49:822-830, 1997