Pasientinformation

Hvordan forklarer du for pasienten om forskjeller med ulike PDE5-hemmerne?

Det går an å skreddersy behandlingen med PDE5-hemmere utifra situasjon og pasientens egne preferanser. (Se også Spedra i forhold til andre PDE5-hemmere.) Noen kanskje syns det er viktig at effekten kommer kort tid etter at han har tatt tabletten mens andre kanskje syns at det er viktigere å ha god tid før muligheten til full ereksjon begynner å minske. Enkelte kanskje også er urolig for å oppleve bivirkninger. Vi har lagd et informasjonsblad som du kan bruke i dialogen pasienten din om hvilket preparat som kan være å foretrekke akkurat for ham.

Klikk her for å komme til informasjonsbladet som kan skrivet ut.

Informasjon til pasient som har fått Spedra på resept
Klikk her for å komme til pasientinformasjonen.