Halveringstiden er 6–17 timer
med Spedra

Behandling med PDE5-hemmere kan behovs- og situasjons tilpasses utifra ulikheter i tid til effekt og effektvarighet.7

I en internasjonal spørreundersøkelse fra 2014 ble 1 534 menn i alderen 30 til 75 år spurt om seksuell tilfredshet og egne og partnerens forventninger knyttet til erektionsevne og kunnskaper om behandling av ED.11 Blant de spurte var det 1 124 menn med ED. Når de ble spurt om passende tid til effekt ved ED-behandling mente de fleste (82,6%) at en responstid på omtrent 15 minutter var ønskelig (38,1%) eller adekvat (52,5%). Resten (17,4%) mente at omtrent 15 minutter enten var for kort eller for lang tid til effekt. På spørsmål om passende effektvarighet ment 69% at opptil 6 timers effekt var ønskelig, mens 71% mente at 12 timer eller mer var for lang effektvarighet.

Et legemiddels halveringstid er en av flere faktorer som avgjør effektvarigheten. Spedra har en halveringstid som er 6–17 timer1. Halveringstiden med sildenafil er 2,6–3,7 timer og med vardenafil er den 3,9 timer8. Tadalafil har lengst halveringstid med 17,5 timer i gjennomsnitt8.

Selv om det er ønskelig for mange pasienter at effekten kommer raskt11 kan det for en del oppleves som stressende å ha samleie en kort tid etter at tabletten tas7. Uroen for att effekten av medisinen ska ta slutt kan også ha negativ påvirkning på partneren. En bakside med en lang halveringstid er om pasienten opplever bivirkninger og disse tar lang tid for å mildres og etter hvert forsvinne helt.

Med enda et preparat å velge mellom øker mulighetene til å velge den PDE5-hemmere som best passer preferansene for hver enkel pasient.