Individtilpasset behandling

Det mangler direkte sammenlignende studier mellom ulike PDE5-hemmere. Erektil dysfunksjon er et område hvor mennesker har ulike behov. Alle tenker forskjellig rundt egne, eller partnerens, potensproblemer. Flere alternativer gir bedre muligheter til å finne en behandling som passer hver enkelt pasient. En gruppe av svenske ED-eksperter skrev i en artikkel i Läkartidningen Nr 14 2006 at det kan være beleilig å la pasientene få prøve seg frem til hvilken PDE5-hemmer som passer dem best.7

I mangel på sammenlignende studier er det blitt gjort et antall preferansestudier, metaanalyser og reanalyser av behandlingsstudier med PDE5-hemmerne. En metaanalyse hvor Spedra var inkludert, er presentert i en artikkel fra 2016 av blant andre Giovanni Corona, i tidskriftet Expert Opinion on Drug Safety.3,14

Analysen viste at det ikke var noen statistisk signifikant forskjell i effekt mellom de fire PDE5-hemmerne når de ble sammenlignet i sine maksimale doser. Forfatterne konkluderte derimot at behandling med Spedra hadde en signifikant lavere forekomst av bivirkninger.3

RELATIV EFFEKT MED PDE5-HEMMERE VS PLACEBO (A) OG FREKVENS BIVIRKNINGER I MAKSIMAL DOSE (B)


Diagrammet er hentet fra artikkelen til Corona artikel og basert på en metaanalyse av Chen et al.3,14 Til venstre vises relativ effekt vs placebo med PDE5-hemmere i maksimal anbefalt dose. En overgripende effektmåling ble sammenveiet av gjenomsnitt for fire mål av effekt; SEP2, SEP3, GAQ og IIED-ED score (>26). Til høyre vises frekvens av bivirkninger med maksimal dose. P-verdiene angis i forhold til avanafil; *p<0,02, **p=0,0001, ***p<0,0001.