Om oss

Pharmaprim er et legemiddelfirma med virksomhet i hele Norden. Våre produkter er fremfor alt reseptpliktige legemiddler men vi har også kosttilskudd og medisintekniske produkter i porteføljen. Pharmaprim vokser hurtig og under de nærmeste årene kommer flere nye produkter til å introduseres.

Våre produkter kommer fra internasjonale selskap som ønsker en fremgangsrik representasjonion i Norden. Hos Pharmaprim velger vi ut våre produkter gjennom en møysommelig utvalgsprosess, hvor vi tilstreber en portefølje med produkter innen sykdommer hvor behovene er store og hvor synergier mellom produkter kan nås i markedsføring og salg.

Våre medarbeidere har en solid bransjeerfaring med mange fremgangsrike prosjekt bak seg. Våre hovedsakelige kompetanser er innen markedsføring, salg og forretingsutvikling. Vi har høyt stilte krav på sikkerhet, dokumentasjon og kvalitet rundt produktene våre.