Selektivitet

Isoenzymet PDE5 er det enzym blant 11 kjente PDE-isoenzymer som spiller en sentral rolle for ereksjon. De andre isoenzymerne er forknippet med andre fysiologiske funksjoner og påvirkning på disse kan medføre uønskede effekter og bivirkninger.2,3

POTENSKVOTER FOR PDE5 VS. ØVRIGE PDE ISOENZYMER


Etter: Wang R et al. Selectivity of avanafil, a PDE5 inhibitor for the treatment of erectile dysfunction: Implications for clinical safety and improved tolerability. J Sex Med 2012;9:2122-2129 Tabellen viser potenskvot i forhold til PDE5 for ulike isoenzymer og forskjeller mellom ulike PDE5-hemmere. Jo høyere verdi, desto større selektivitet. I tabellen til høyre fremgår i hvilke vevstyper ulike isoenzymer forekommer i størst grad. Forskjellene i selektivitet og påvirkning på ulike vevstyper anses å ha en kobling til hvilke bivirikninger som forekommer med de ulike legemidlene.2,3