Ereksjonssvikt: Får pasientene best mulig behandling?

PDE5-hemmere er førstevalg ved erektil dysfunksjon og hjelper de aller fleste pasienter. Likevel er det nesten halvparten av alle menn som fått resept på en PDE5-hemmer som avslutter behandlingen innen et år. Det finnes flere forklaringer til det.

Med PDE5-hemmere går det å tilpasse behandlingen etter situasjon og egne preferanser. Det er viktig å forklare for pasienten forskjeller mellom preparater og involvere pasienten i valg av preparat. Oppfølging av behandlingen har stor betydning for at pasienten skal bli fullt fornøyd. Ved uakseptable bivirkninger går det dessuten å bytte til et annet preparat.

Urolog Halvor Oustad ved Parsennklinikken i Oslo har lang erfaring og mange fornøyde pasienter. Her fortel ler han hva han mener er viktig ved valg av PDE5-hemmer.

– De største forskjellene på de forskjellige PDE5-hemmerne er hvor raskt innsettende effekt de har, halveringstiden til medikamentet – altså hvor lenge det virker – og selvsagt bivirkninger 1, forteller Halvor Oustad.

– Pasientene ønsker generelt å få rask effekt, å måtte ta tablettene en time før samleie er plagsomt for de fleste, sier Oustad.

– Spedra (avanaf1I) rangeres, etter min erfaring, som det beste medikamentet med hensyn til bivirkningsprof1I, med blant annet lavere forekomst av hodepine og rædming enn de øvrige hemmerne, og så å si ingen dyspepsi. Spedra har også raskest innsettende effekt, samt lenger halveringstid – dobbelt så lang som Viagra.1 Derfor forskriver jeg i utgangspunktet Spedra til nye pasienter, med mindre det finnes relevante interaksjoner eller risikofaktorer som gjør et annet medikament eller annen behandling mer egnet.

Les mer om Spedra her.

At inntil halvannen pasient som fått PDE5-hemmer slutter behandlingen under første året går an å forbedre ved riktig oppfølging av pasientene.1 Om pasienten ikke melder noe tilbake betyr ikke det automatisk at han er fornøyd og at alt går bra. Det Europeiske urologselskapet (EAU) angir i sine retningslinjer noen feilkilder med PDE5-hemmerbehandling som er viktige å kartlegge.1

Vi har laget en sjekkliste her.

– Jeg registrerer at eldre PDE5-hemmere blir markedsf0rt for salg over disk, men for mange er ikke disse det beste alternativet 1. Da kan det være greit åta en tur til legen og få resept på det som er best for dem, og som er anbefalt i retningslinjene. Da blir jo prisen også lavere, legger Oustad til.

Referenser: 1. Salonia A, Bettocchi C, Carvalho J, Corona G et al. 2022. EAU Guidelines on Sexual and Reproductive Health. Https://uroweb.org/guidelines/sexual­and-reproductive-health/chapter/management-of-erectile-dysfunction