Bokanmeldelse:

Penis – en håndbok, av Sturla Pilskog

Sturla Pilskog er en urolog som har skrevet en populærvitenskapelig bok om det mannlige kjønnsorganet som er meget verdt å lese. Boken passer for et bredt publikum som ønsker å lære seg å skille mellom fakta og myter og mellom ufarlige symptomer og alvorlige tilstand. En målsetting Pilskog har hatt med ”Penis – en håndbok” er å bidra til at flere menn skal slippe å engste seg for ikke å være normal. Akkurat det å være redd for å være unormal er dessuten ganske normalt skriver Pilskog i slutten av forordet til boken.

Sturla Pilskog har bortenfor sin jobb som urolog på sykehus også vært paneldeltaker og «spørr legen» i ulike forum for publikum og særlig for ungdommer. Derfra har han tatt med seg spørsmål som ”Kan  penis brekke?”, ”Er det farlig med onani?”, ”Er den stor nok?”, ”Hva er prostata?”, ”Hvilken funksjon har forhuden?” og ”Hvorfor har vi testiklene på utsiden?”. Alle disse spørsmål og mange flere får sine forklaringer i boka på en måte som er enkel å forstå.

Utifra tekstene i ”Penis – en håndbok” blir det åpenbart at doktor Pilskog har en stor interesse for historie. Leseren får ta del i flere interessante anekdoter gjennom tidene, fra nær og det fjerne. Anekdotene veksles hele tiden med fakta og forklaringer.

I boka blir det redegjort for ulike tilstand og sykdommer som kan ramme penis og urinveier. Det er alt ifra kjønnssykdommer, brokk og anatomiske avvik til prostatakreft og erektil dysfunksjon. Et spesiellt kapittel, ”Det er håp i et hengende snøre”, egnes nettopp impotenseproblematikk og hva som kan gjøres for å få tilbake evnen til ereksjon. Historien om Viagra som egentlig skulle ha blitt en medisin for høyt blodtrykk er selvfølgelig obligatorisk i boka men Pilskog nevner også nyere alternativer som f. eks. Spedra (avanafil) for behandling av erektil dysfunksjon.

Les her om hvordan Spedra skiller seg fra andre PDE5-hemmere.

Til tross for at de fleste av tekstene er skrevet fra et mannlig perspektiv finnes det i boka noen tips om hva som er viktig og uviktig for kvinner når det gjelder penis. Pilskog fraråder f. eks. fra å sende såkalte ”dick pics” og poengterer at slike sett fra et legalt perspektiv er å likestille med blotting.

En norsk studie fra 2018 viste at 59% av kvinner mellom 18-30 år hadde mottatt ”dick pics” og at 70% hadde opplevd dem som ubehagelige og krenkende. Ikke en eneste hadde syntes at de var seksuelt opphissende.

Sturla Pilskog konstaterer at: ”Det er greit å være fascinert av penis, uansett om den sitter på egen eller andres kropp. Og fascinasjonen har altså holdt seg levende siden våre fjerne forfedres tid. Men uansett hvor vakkert penis er pakket inn og presentert: Det som virkelig teller, befinner seg på innsiden.”

Penis – en håndbok fra Kagge forlag kan bestilles på internet. ISBN 978-82-489-2534-7

Sturla Pilskog. Foto: Kagge Forlag