Premature Ejaculation Diagnostic Tool (PEDT)

Måleskala for å bistå men som kan ha et problem med for tidlig utløsning ved seksuell aktivitet. Basert på originale PEDT av Symond et al 2007 og oversatt til norsk av sexolog Haakon Aars. Skjemaet finnes i boken «Menns seksualitet» av Haakon Aars som har gitt tillatelse til å gjengi skalaen her.

Instruksjon til deg som fyller ut skjemaet:

  • Selv om du ikke har problemer, vennligst svar på alle spørsmålene.
  • Sett merke i kun ‘en rute for hvert spørsmål.
  • Husk det er ingen svar som er «riktige» eller «gale» på disse spørsmålene.
  • Mens dine erfaringer kan vare forskjellige fra tid til annen, ønsker vi her å spørre om dine generelle erfaringer med samleie.
  • Med ejakulasjon menes her utløsning (frigjøring av sæd) etter innføring av penis hos partner.

PEDT score er summen av ordinaltallene på de fem spørsmålene, med mulig svarområde mellom 0 og 16.

Svarkategorier: Score ≤ 8 indikerer ingen prematur ejakulasjon, score 9 og 10 er sannsynlig PE og score ≥ 11 indikerer prematur ejakulasjon.