Langtidsdata med Spedra

Menn med lett til alvorlig ED, med eller uten diabetes, som vært med i to 12-ukers FASE-III studier fikk tilbud om å fortsette behandling med Spedra i en åpen studie som varet i 52 uker.13

Av 712 pasienter kom 686 til å bli med i ITT-analysen. Alle pasienter fikk begynne behandling med Spedra 100 mg men det var tillatt å øke dosen til 200 mg (for økt effekt) eller å halvere dosen til 50 mg (for økt tolerabilitet). Pasientene hadde ingen restriksjoner om mat eller bruk av alkohol.

Resultatene fra langtidsstudien bekreftet resultatene fra de tidligere FASE-III 12-ukersstudiene. Alle primære effektvariabler: SEP2, SEP3 og IIEF-ED, viste vedvarende forbedring utover studieperioden. Andelen gjennomførte forsøk til samleie (ITT-populasjonen) innen 15 minutter etter dosering med Spedra var 83% (169 av 203 forsøk) oppmålt med SEP3. Andelen gjennomførte forsøk til samleie mere enn seks timer etter dosering var 74% (48 av 65 forsøk). Blant de pasienter som ikke fikk tilstrekkelig effekt med Spedra 100 mg og som økte dosen var det 65,1% som ble responders med Spedra 200 mg.13